№ по ред

Име и фамилия

Заемана длъжност

1

 
 Петър Христов Кираджийски  директор

2

Валентина Георгиева Зарева

старши учител в начален етап

3

Славянка Христова Граховска

старши учител в начален етап

4

Радка Георгиева Волева

старши учител в начален етап

5

Първолета Йорданова Груева

главен учител

6

Янита Райчова Петрова

старши учител в прогимназиален етап

7

Снежана Йорданова Лукарова

старши учител в прогимназиален етап

8

Василка Борисова Николова

старши учител в прогимназиален етап

9

Македонка Иванова Бялкова-Велкова

старши учителв прогимназиален етап

10

Ивостой Станиславов Ямборски

възпитател

11

Виктория Георгиева Ищалова

възпитател

12

Христина Боянова Христова

старши възпитател

13

Стефка Георгиева Лунджова

счетоводител

14

Спаска Кирилова Петкова

чистач-домакин

15

ТодоркаСтоянова Пацова

чистач

16

Николай Павлов Кацарски

огняр

17

Диана Георгиева Трапанска

домакин уч. стол

18

Лидия Крумова Кюлавска

готвач

19

Мария Костадинова Везенкова

мед. сестра